خرید آنلاین فایل{تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر}

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهرتحقيق تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر
تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر|31016184|xp

تحقيق
متشکل از 160 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

حمد و سپاس خداوند منان را كه به انسان علم و نوشتن به كلم آموخت و به انسان آنچه را كه نمي توانست به الهام تعليم داد. بعد از اتمام اين پژوهش وظيفه خود مي دانم از مساعدتها، راهنمائيهاي خردمندانه و دقت نظر استادارجمند جناب آقاي دكتر ساريچلو صميمانه تشكر و قدر داني نمايم كه در انجام تحقيق نقشي اساسي داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمي و مفيد مراحل تحقيق را با ضوابط يك تحقيق علمي هدايت راهنمايي گرداندند.
چكيده
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير مهد كودك در بالا بردن هوش عملي مقاطع اول و دوم و سوم ابتدايي كه قبل از ورود به مدرسه دورة مهد كودك و پيش دبستاني را طي كرده اند انجام گرفته است .
براي نمونه برداري از بين دانش آموزان شهرستان ابهر ، ناحيه يك آموزش و پرورش اين شهر تعداد 96 نفر در مقاطع تحصيلي اوّل ، دوّم ، سوّم به طور تصادفي خوشه اي گزينش شدند كه از اين تعداد نيمي پسر و نيمي دختر هستند .
فرضيه هاي اساسي اين پژوهش عبارتند از :
ـ رشد هوش عملي كودكان برخوردار از آموزش هاي مهد كودك بيش از رشد عملي كودكان محروم از آموزشه