خرید آنلاین فایل{آموزش کاربردی اصول ابزار دقیق}

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آموزش کاربردی اصول ابزار دقیقحلقه کنترل با فیدبک, پس خورد,تاریخچه,اجزا متشکله حلقه,فرایند,وسایل اندازه گیری,دما,جریان,اورفیس,اورفیس فلنج,اورفیس پلیت,فواصل مستقیم در نصب اورفیس,پایپینگ,فشار,سطح,آنالیز,شیرهای کنترل,مشخصات شیرهای کنترل,هیدرولیک,فرمول های مربوط به تعیین اندازه شیرهای کنترل,کنترل کننده ها,انتقال نیوماتیک,انتقال دیجیتال
آموزش کاربردی اصول ابزار دقیق|40105955|xp

اصول ابزار دقیق پیشرفته یک جزوه آموزشی کامل با در نظر گرفتن جنبه های تئوری و کاربردی ابزار دقیق است که شامل مباحث زیر می باشد

فهرست

مقدمه

حلقه کنترل با فیدبک پس خورد

تاریخچه

اجزا متشکله حلقه

فرایند

وسایل اندازه گیری

دما

جریان

فشار

سطح

آنالیز

شیرهای کنترل

مشخصات شیرهای کنترل

هیدرولیک

فرمول های مربوط به تعیین اندازه شیرهای کنترل

کنترل کننده ها

انتقال نیوماتیک

انتقال دیجیتال