خرید آنلاین فایل{ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم}

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوماصول و فلسفه تربیت بدنی,آمادگی جسمانی 1,آناتومی انسانی,بسكتبال 1,بهداشت ورزشی,تاریخ تربیت بدنی,تربیت بدنی و ورزش معلولین,تغذیه ورزشی,تنیس روی میز 1,حركات اصلاحی,حركت شناسی ورزشی,حقوق ورزشی,دو و میدانی 1,رشد و تكامل حركتی,روش های نوین یاددهی,ژیمناستیك 1,سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی,شنا 1,فوتبال 1,فیزیولوژی انسانی,فیزئولوژی و
ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم|41000341|xp


که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
اصول و فلسفه تربیت بدنی
آمادگی جسمانی 1
آناتومی انسانی
بسكتبال 1
بهداشت ورزشی
تاریخ تربیت بدنی
تربیت بدنی و ورزش معلولین
تغذیه ورزشی
تنیس روی میز 1
حركات اصلاحی
حركت شناسی ورزشی
حقوق ورزشی
دو و میدانی 1
رشد و تكامل حركتی
روش های نوین یاددهی
ژیمناستیك 1
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
شنا 1
فوتبال 1
فیزیولوژی انسانی
فیزئولوژی ورزشی 1
فیزئولوژی ورزشی 2
كمكهای اولیه
مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی
مدیریت سازمان های ورزشی
هندبال 1
والیبال 1
یادگیری حركتی