خرید آنلاین فایل{نمونه سوالات ریاضی 1 دهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه}

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با نمونه سوالات ریاضی 1 دهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماهنمونه سوال,ریاضی,دهم
نمونه سوالات ریاضی 1 دهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه|50660772|xp
مشخصات فایل:


فرمت فایل: وورد، Word تایپ شده( قابل ويرايش و آماده پرينت )


2 سری آزمون کامل مخصوص نوبت دوم خرداد ماه


تعداد صفحات: 5 صفحه


تعداد سوالات: 34 عدد سوال


کیفیت: بسیار عالی


نوع سوالات: تشریحی، تستی، جای خالی، صحیح و غلط و........


قسمتی از متن نمونه سوالات:


(ممکن است هنگام کپی متن در قسمت زیر سوالات به هم ریخته باشد اما در فایل های دریافتی توسط شما مطالب کاملا مرتب و بدون بهم ریختگی است.)
جاهای خالی را با عبارت صحیح پر کنید.


الف) اگر مجموعه مرجع و باشد ، متمم بازه.........خواهد بود..


ب) مساحت مثلثی که دو ضلع آن 3 و8 و زاویه بین این دو ضلع 30درجه است مساوی...........می باشد..


ج) اگر یک رابطه به صورت مجموعه زوج های مرتب داده شده باشد ، هنگامی این رابطه یک تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن ................یکسان نداشته باشند.


ه) پیشامد.................وقتی رخ می دهد که رخ دهد و رخ ندهد.و) اگر و دو پیشامد ناسازگاراز یک فضای نمونه ای باشند به طوری که و و باشد است.


در یک دنباله هندسی جمله سوم 1 و جمله هفتم16 است . این دنباله را مشخص کنید.با حروف کلمه "محیط بان" و بدون تکرار حروف


الف) چند کلمه 7حرفی می توان نوشت که حروف کلمه "محیط" در کنار هم باشند؟


ب) چند کلمه 5حرفی می توان نوشت؟ج) چند کلمه 5 حرفی می توان نوشت که به "بان" ختم می شوند؟


شخصی می خواهد از بین تعدادی شاخه گل 2تای آن ها را انتخاب کند.او این کار را به 21 روش مختلف می تواند انجام دهد.تعداد گل ها چند تاست؟یک تاس ویک سکه را باهم پرتاب می کنیم.


الف) پیشامد اینکه تاس عدد زوج و سکه پشت بیاید را بنویسید.ب) پیشامد اینکه سکه پشت یا تاس عدد کوچک تر از 4 بیاید را بنویسید.نمودار توابع زیر را با دامنه داده شده رسم کنید و برد هر یک را مشخص نمایید.


الف) با دامنه


ب) با دامنهج) با دامنه