خرید آنلاین فایل{تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي }

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي تحقیق ویژگیهای فردی منابع انسانی ,تحقیق در مورد ویژگیهای فردی منابع انسانی ,دانلود تحقیق ویژگیهای فردی منابع انسانی ,پروژه ویژگیهای فردی من
تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي |722805|xp

یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی

بخشی از متن اصلی :

چكيده

نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد ماموريتها، هدفها، سياستها، خط مشي ها و استراتژيهاي سازمان داراست و از اركان رشد و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد .در هر سازماني به منظور اثربخش نمودن امور و نيل به هدفهاي سازماني از معيارهايي استفاده مي‌كنند. اهم اين معيارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نيروي انساني كارآمد و متخصص. از آنجا كه ويژگيهاي فردي منابع انساني با اثربخشي سازماني رابطه دارد، در اين راستا محققين براي دستيابي به نتايج مطلوب هدفهاي علمي و كاربردي را مدنظر قرار داده‌اند. بدين منظور قصد بررسي و پاسخگويي به اين سوالات را دارند: (1) آيا بين سابقه كاري منابع انساني واثر بخشي مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجوددارد؟ (2) آيا بين تحصيلات منابع انساني و اثر بخشي مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجود دارد؟ (3) آيا بين شخصيت منابع انساني و اثربخشي مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجود دارد؟ در اين تحقيق، سابقه كار، تحصيلات و شخصيت متغير مستقل و اثربخشي متغير وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقيق سه فرضيه براي آن تدوين گرديد كه براي تجزيه و تحليل فرضيه ها پرسشنامه 47 سوالي طراحي، توزيع و جمع آوري شد. پس از بررسي و تحليل سوالات و آزمون فرضيه ها به روش «كاي دو» مشخص گرديد كه بين سابقه كاري منابع انساني و اثربخشي (فرضيه اول ) رابطه معني داري وجود ندارد ولي بين تحصيلات و شخصيت منابع انساني و اثربخشي سازماني (فرضيه دوم و سوم ) رابطه معني داري وجود دارد.

توضيح : اين مقاله در ماهنامه مديريت مدرسه منتشر خواهد شد.

1- مقدمه

از زماني كه علم مديريت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط يافت، تكاملي درباره ماهيت و وظيفه سازمانها و معيار اثربخشي سازماني پديدار گشت. اين مفاهيم در تعامل پويا و همگام با موسسات و كمپاني هاي بزرگ جوامع جهاني رو به رشد، رشد نموده و تكامل يافت. در طول تاريخ يك صد ساله نيز مفاهيم ناب و اصلي در باره افراد، سازمانها، كارگران، مديران، سيستمها و شبكه ها رشد پيدا نموده و باعث شكل دهي به انديشه و رفتار مديران، كاركنان و سياستگذاران گرديد (بيكر و برنچ 2002). دنياي امروز دنياي سازمانهاست و نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منابع سازماني، متوليان آن محسوب مي‌شوند.

امروزه بيش از هر زمان مشخص شده است كه رشد و توسعه سازمانها و در پي آن جوامع در گرو استفاده صحيح از نيروي انساني است (رحمان‌پور ص3). در حال حاضر سازمان بشري مانند گذشته نيست به ويژه نيروي كار به طور قابل توجهي در حال تغيير است. از اين رو لازم است مديران خود را با الگوها و گرايشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمايند (سيدجوادين 1383، 19). بي شك در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزيت رقابتي سازمانها را تضمين مي‌كند، نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پوياست. ازاين روست كه در عصر حاضر منابع انساني بناي اصلي فرآيند افزايش كارائي و اثربخشي و با ارزشترين سرمايه و كليد طلايي رقابت قلمداد شده است (تيموري نژاد). بدين سبب مديريت منابع انساني كه عهده دار بخشي از وظائف اصلي مديريت بود و بعنوان رويكردي جامع به مديريت استراتژيك قلمداد مي‌شد، ظهور پيدا نمود. مديريت منابع انساني يعني شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني جهت نيل به اهداف سازمان (سعادت 1381، 1).

این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 31

یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجوییمطالب دیگر:
🔑سبک شناسی 2 نثر🔑ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز🔑ستون سازی🔑ستون كوتاه🔑سخت افزار رايانه🔑سختی گیر رزینی 1🔑سختی گیر رزینی🔑سد های لاستیکی🔑سدهای زیرزمینی🔑سدهای لاستیکی🔑سرخك🔑سرطان پروستات🔑سرطان دهان🔑سرطان🔑سركه🔑سرگذشت یک پنگوئن🔑سرمایه اجتماعی🔑سرمایه گذاری خارجی وانواع ترتیبات حقوقی آن🔑سروتین در انسان🔑سروی ساختمانهای بلند منزل🔑سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته🔑سسیتم های شاخه بری تاکهای انگور🔑سطوح پیشگیری🔑سفالوسپورينها🔑سقف كرميت